Primaria comunei Saraiu

Str. Tulcei nr. 29, cp. 907255

Telefon: +40/241/873.355

Fax: +40/241/873.355

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 
 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Dorinela IRIMIA


 

ANUNT - ERATA

30.09.2022

 

Întrucât, în cuprinsul anunțului prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 11,13,14,24 și 28 din UAT SARAIU, dintr-o eroare a fost menționat faptul că data de sfârșit a afișării documentelor tehnice ale cadastrului este 02.12.2022 - care este o zi libera acordată prin Hotărârea nr.96/2022 pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, formulăm prezenta erată prin care rectificăm următoarele informații: data de sfârșit a afișării: 05.12.2022. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

08.08.2022

 

Primaria comunei Saraiu a publicat un anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de sofer microbuz scolar in cadrul Compartimentului Administrativ. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

17.12.2021

 

Începând din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare în România poate fi completat electronic, accesând site-ul https://plf.gov.ro/

Cine completează Formularul digital de intrare în România?

     Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?

     Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
     Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.

Când completez formularul?

     Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator și nu trebuie tipărit.

Ce se întâmplă cu cetățenii care vor veni fără plf?

     Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Cine verifică plf-ul în punctele de frontieră?

     La intrarea în țară, după verificarea cărții de identitate/pașaportului, în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.

Dacă sunt persoane din aceeași familie care călătoresc împreună, completează toți formularul?

     În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei.

Minorii completează formularul?

     Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.

Ce date introduc în formular?


1.    CNP și celelalte date de călătorie pentru cetățenii care călătoresc cu carte de identitate românească.

2.    Datele din pașaport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu călătoresc în baza cărții de identitate românești.

Informațiile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de călătorie.

Trebuie să introduc toate țările prin care am trecut?

     În formular se introduc datele despre țara în care am călătorit, dar și cele ale țărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidența prevederile Codului Penal și se pedepsește conform legii.

Dacă am greșit, pot edita formularul?


     Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriți să actualizați informațiile din formular, puteți să îl completați încă o dată și să salvați.
Toate formularele pe care le-ați completat la intrarea în țara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicație.

Ce se întâmplă cu formularele după completare?

     Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice și să asigure măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Unde se stochează datele din formular?

     Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicații a statului român. Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.

Cine are acces la datele personale completate în formular?

    Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România.

Dacă nu am adresă de e-mail cum completez formularul?

     Persoanele care nu dețin o adresă de e-mail se pot adresa aparținătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

 


 

ANUNT

25.10.2021

 

Primaria comunei Saraiu a publicat Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta nr. 3 din 25.10.2021 privind măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-COV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

13.04.2021

 

Primaria comunei Saraiu a publicat ”Planul de management social şi de mediu pentru obiectivul construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Saraiu, jud. Constanta”. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

20.05.2020

 

Primaria comunei Saraiu a publicat un anunt privind reluarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnoce ale cadastrului avand in vedere incetarea Starii de Urgenta. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

16.12.2019

 

Primaria comunei Saraiu a publicat un anunt privind obligatia persoanelor fizice si juridice de a declara datele pentru inscrierea in Registrul Agricol. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.12.2019

 

UAT SARAIU, cu sediul în Com. Saraiu, loc. Saraiu, str. Tulcei nr. 29, jud. Constanta, titular al proiectului: „ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in loc. Saraiu , jud. Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.12.2019

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind intentia de solicitare de la DADL a unui aviz de gospodarire a apelor. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.10.2019

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 30, 31, 32, 37. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

07.11.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd” - nu este necesara efectuarea evaluarii impactilui asupra mediului. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

03.10.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, aduce la cunostiinta locuitorilor ca demareaza lucrarile de inregistrare sistematica - cadastru gratuit. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.09.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, aduce la cunostiinta locuitorilor care nu detin acte de proprietate pe suprafetele de teren aferente caselor de locuit si anexelor ca pot depune, la sediul primariei, cereri pentru eliberarea acestora. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.08.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, a publicat un anunt privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.08.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind faptul ca alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în Registrul electoral, conform prevederilor art. 47 alin 1) din Legea nr. 208/2015. Alegătorii au dreptul să solicite primarului UAT-ului unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, prin cerere scrisă, datată şi semnată cuprinzând numele, prenumele şi codul numeric personal, informaţii cu privire la propriile date de înscriere în Registrul electoral, conform prevederilor art. 27 alin 1) din Legea nr. 208/2015. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

10.07.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”construirea unei platforme counale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.05.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”modernizare si completarea gospodariei de apa” - nu este necesara efectuarea evaluarii impactilui asupra mediului. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

11.04.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat rezultatele la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functiii contractuale vacante, de muncitori calificati precum si a functiei contractuale de conducere vacante, de sef serviciu in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

01.04.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functiii contractuale vacante, de muncitori calificati in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

01.04.2018

 

Primaria comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere vacante, de sef serviciu in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

04.07.2017

 

Primaria Comunei Saraiu, jud. Constanta a publicat un anunt referitor la construirea de locuinte pentru tineri. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

13.06.2017

 

Primaria Comunei Saraiu, jud. Constanta a publicat un anunt referitor la construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

 

Descarca comunicarile dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Pasarelei Pietonale” (arhiva .rar)

 

Descarca contractul dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Pasarelei Pietonale” (.pdf)

 

Descarca contractul dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Alimentare cu Apa” (arhiva .rar)

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 © Primaria comunei Saraiu.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.