Primaria comunei Saraiu

Str. Tulcei nr. 29, cp. 907255

Telefon: +40/241/873.355

Fax: +40/241/873.355

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 
 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Dorinela IRIMIA


 

ANUNT

25.10.2021

 

Primaria comunei Saraiu a publicat Hotararea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta nr. 3 din 25.10.2021 privind măsurile de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-COV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

13.04.2021

 

Primaria comunei Saraiu a publicat ”Planul de management social şi de mediu pentru obiectivul construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd, comuna Saraiu, jud. Constanta”. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

20.05.2020

 

Primaria comunei Saraiu a publicat un anunt privind reluarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnoce ale cadastrului avand in vedere incetarea Starii de Urgenta. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

16.12.2019

 

Primaria comunei Saraiu a publicat un anunt privind obligatia persoanelor fizice si juridice de a declara datele pentru inscrierea in Registrul Agricol. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.12.2019

 

UAT SARAIU, cu sediul în Com. Saraiu, loc. Saraiu, str. Tulcei nr. 29, jud. Constanta, titular al proiectului: „ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA SARAIU, COMUNA SARAIU, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in loc. Saraiu , jud. Constanta. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.12.2019

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind intentia de solicitare de la DADL a unui aviz de gospodarire a apelor. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.10.2019

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 30, 31, 32, 37. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

07.11.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd” - nu este necesara efectuarea evaluarii impactilui asupra mediului. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

03.10.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, aduce la cunostiinta locuitorilor ca demareaza lucrarile de inregistrare sistematica - cadastru gratuit. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.09.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, aduce la cunostiinta locuitorilor care nu detin acte de proprietate pe suprafetele de teren aferente caselor de locuit si anexelor ca pot depune, la sediul primariei, cereri pentru eliberarea acestora. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.08.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, a publicat un anunt privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.08.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind faptul ca alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în Registrul electoral, conform prevederilor art. 47 alin 1) din Legea nr. 208/2015. Alegătorii au dreptul să solicite primarului UAT-ului unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, prin cerere scrisă, datată şi semnată cuprinzând numele, prenumele şi codul numeric personal, informaţii cu privire la propriile date de înscriere în Registrul electoral, conform prevederilor art. 27 alin 1) din Legea nr. 208/2015. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

10.07.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”construirea unei platforme counale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.05.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat un anunt privind proiectul de ”modernizare si completarea gospodariei de apa” - nu este necesara efectuarea evaluarii impactilui asupra mediului. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

11.04.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, a publicat rezultatele la concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functiii contractuale vacante, de muncitori calificati precum si a functiei contractuale de conducere vacante, de sef serviciu in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

01.04.2018

 

Primaria Comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functiii contractuale vacante, de muncitori calificati in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

01.04.2018

 

Primaria comunei Saraiu, cu sediul in comuna Saraiu, Sos. Tulcei, nr.29, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere vacante, de sef serviciu in cadrul Serviciului Public de Apa. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

04.07.2017

 

Primaria Comunei Saraiu, jud. Constanta a publicat un anunt referitor la construirea de locuinte pentru tineri. Detalii aici ... (.pdf)

 

ANUNT

13.06.2017

 

Primaria Comunei Saraiu, jud. Constanta a publicat un anunt referitor la construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd. Detalii aici ... (.pdf)

 


 

 

Descarca comunicarile dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Pasarelei Pietonale” (arhiva .rar)

 

Descarca contractul dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Pasarelei Pietonale” (.pdf)

 

Descarca contractul dintre Primaria Saraiu si SC TOPORASUL VERDE SRL pe tema executiei lucrarii ”Alimentare cu Apa” (arhiva .rar)

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 © Primaria comunei Saraiu.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.