Primaria comunei Saraiu:

Str. Tulcei nr. 29, cp. 907255

Telefon: +40/241/873.355

Fax: +40/241/873.355

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 
 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Dorinela IRIMIA


 

Teritoriu vechi decând lumea, vatra comunei Saraiu prinde în istorie rădăcini trainice. Mărturie stau situ-rile arheologice ce discret dar, indiscutabil, salută lumina Soarelui din negura îndepărtată a vremurilor geto-dacilor.

     Astfel pe teritoriul satului Dulgheru au fost descoperite aşezări rurale romane (vicus), în care timpurile au lăsat o stelă funerară de tip dunărean, cu chenar de iederă aparţinând unui locuitor trac înstărit (Atas Posei). Nenumărate alte dovezi arheologice străbat victorioase timpul şi ne aştern destul de voalat filmul naşterii comunei noastre. Că aşezările omeneşti erau trainice şi foarte bine dezvoltate, ne mărturiseşte însuşi denumirea comunei: Saraiu, nume ce vine de la turcescul saray care se traduce prin palat sau cetate fortificată. Acest lucru ne arată cât de impresionaţi au fost turcii şi tătarii care printr-o politică consecventă de populare a regiunii cu familii musulmane, politică susţinută de statul turc în secolul XV, au transformat teritoriile locuite de români în teritorii guvernate de un sistem administrativ otoman. Istoria ia în mâna sa armele şi porneşte la drum tesând peste aceste pământuri o poveste impresionantă – dar asta aparţine deja de monografia completă a comunei.

 

     Noi trecem mai repede peste ele şi facem un foarte scurt popas pentru a citi primul document scris în care se menţionează numele Sarai (Saray).
     Făcând referire la nişte dări neachitate sultanul Mehmet al IVlea dovedeşte existenţa satului în anul 1657.
     Istoria galopează mai departe şi „la 14 noiembrie 1878 sunet de clopote vestea alipirea Dobrogei pentru totdeauna la sânul României”. Acest moment marchează începutul colonizării satului cu români.
     Printre primii veniţi au fost 8 familii din Gârliciu pentru ca mai apoi să apară referiri la un număr de 120de familii de ardeleni, precum şi familii din Ialomiţa şi Brăila.
     Timpul trece şi istoria, cu noi şi pentru noi, se scrie singură. Cu suişuri şi coborâşuri, cu lacrimi de bucurie dar şi de tristeţe, cu perseverenţă şi iubire, dar mai ales cu foarte multă muncă, Saraiu este astăzi o comună aflată într-un plin proces de dezvoltare şi modernizare.

Biroul de Presa

Primaria Comunei SARAIU

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 © Primaria comunei Saraiu.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.